Người phụ nữ độc ác rủ thai phụ đến nhà chơi, sát hại thai phụ, lấy bào thai và ngang nhiên nhận là con của mình.