Tú Vi, Khánh Thi, Thúy Diễm… là những sao Việt từng khốn đốn vì chứng “trầm cảm sau sinh”. Thúy Vi từng nghẹn ngào chia sẻ, nghĩ tới thời gian ấy cô vẫn còn... sợ.