Ngày 11/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã bắt được đối tượng nửa đêm bịt mặt rút súng bắn người vừa 'sa lưới'.