Chủ tịch TP Hà Nội cho rằng việc phường Văn Miếu sử dụng cán bộ hợp đồng ở bộ phận một cửa là sai.