Tình trạng lợn chết vì dịch tả lợn Châu Phi bị người dân vứt xuống sông, không được tiêu hủy đúng cách xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình.