Từ Quảng Nam xuống thăm, chị T. gọi cửa không thấy trả lời nên mới vượt rào vào bên trong và phát hiện ông Tùy đã chết. Ti vi, bóng đèn vẫn bật.