Có một số thành phần trong các loại vải có thể gây kích ứng da, đặc biệt với những người bị dị ứng với một số thành phần trong vải lên đốt để phân biệt vải trước khi sử dụng nó là điều bạn nên làm.
Việc phân biệt mặt trái phải của vải đúng mới giúp bạn có thể lựa chọn được mẫu vải mình ưng ý nhất.