Bác sĩ đã chỉ ra chính sai lầm của cha mẹ khi pha sữa công thức là nguyên nhân khiến bé phải cắt ruột non.