Liên quan đến vụ 9 du khách bị ngộ độc ở Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm nghiệm và phát hiện mẫu thịt heo của nhà hàng có chỉ tiêu khuẩn Ecoli vượt giới hạn. Vậy khuẩn ecoli nguy hiểm thế nào với sức khỏe con người?
Ban Quản lý ATTP TP Đà Nẵng đã thành lập Đoàn thanh tra và tiến hành kiểm tra đột xuất tại Nhà hàng ẩm thực Trần nơi nhóm du khách đã dùng bữa và lấy mẫu thức ăn đi kiểm nghiệm.