Nhóm nhân viên công ty đòi nợ thuê đến nhà con nợ đòi tiền thì bị đánh trọng thương phải nhập viện.