Lương y Nguyễn Quý Thanh đã cứu cả ngàn người thoát chết và thoát khỏi cảnh sống thực vật. Rất nhiều người bị huyết áp cao, có nguy cơ tai biến đang sử dụng và an tâm không bị căn bệnh này hỏi thăm.
Mặc dù bệnh viện trả về, gia đình đã mua áo quan về lo hậu sự nhưng sau khi uống thuốc của vị lương y này, mắt ông Chương trợn ngược, sau một lúc thì nhắm lại, tay cử động được, không co quắp nữa.