Để qua mắt lực lượng chức năng và người dân, Nguyễn Đức Kỳ Nam đã tạo nên vỏ bọc với cái tên kỹ sư cơ khí để sản xuất ma túy cho “tập đoàn” buôn bán ma túy lớn nhất cả nước.