Cô giành danh hiệu người phụ nữ mắn đẻ nhất nước Anh khi 43 tuổi đã có tới 21 người con và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.