Sự phát triển ngôn ngữ trong 6 năm đầu đời đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách, tư duy của trẻ.
Trong khi dư luận chưa hết xôn xao về cải tiến một phần phụ âm "Tiếq Việt", thì PGS Bùi Hiền tiếp tục công bố phần 2 của đề xuất.
Có rất nhiều người ngại đầu tư học tiếng Anh vì băn khoăn với câu hỏi Nên bắt đầu học tiếng anh từ đâu để nhanh tiến bộ? 3 phương pháp dưới đây những người mới học tiếng anh nên áp dụng để việc bắt đầu không còn khó khăn.