Đối với nhiều nền văn hóa số 9 tượng trưng cho sự bao dung, lòng trắc ẩn, thành công và đựng nhiều ý nghĩa tốt lành.