Người đàn ông ra khỏi nhà và xách theo hai túi ni lông đen, một túi đựng rác, còn một túi đựng tiền. Ông đã ném 400 triệu vào sọt rác rồi xách túi rác tới ngân hàng.