Một nhóm đối tượng chuyên đi đòi nợ thuê, đe dọa và ném chất bẩn vào nhà người thân con nợ để ép buộc phải trả tiền thay đã bị bắt giữ.