Những ngày qua, nắng nóng kéo dài tại khu vực Bắc Bộ khiến cuộc sống của người dân nhiều nơi bị đảo lộn.