Quang Quốc Việt, nam sinh bị trường Sĩ quan Thông tin trả về với lý do thiếu chiều cao đã chính thức nhập học đại học.
Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An đã cấp kinh phí đưa em Quang Quốc Việt, nam sinh bị Trường Sĩ quan Thông tin trả về, ra Hà Nội để kiểm tra lại sức khỏe.
Vụ việc em Quang Quốc Việt bị trường Sỹ quan Thông tin trả về gia đình gây xôn xao dư luận thời gian qua đã có kết luận cuối cùng.