Tại cơ quan chức năng, các đối tượng ban đầu khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, đường dây này đã sản xuất và lưu hành hơn 1,5 tỉ đồng tiền giả ở nhiều tỉnh thành.
Trong nhà người này, cảnh sát tịch thu 2,5 triệu nhân dân tệ tiền giả, tương đương với khoảng 365.000 USD.
Với lời chào mời hấp dẫn, chỉ cần bỏ 1 triệu đồng tiền thật để mua 8 triệu đồng tiền giả, nhiều người hám lợi nên chuyển khoản tiền đặt cọc và không nhận được hàng như thỏa thuận ban đầu.