Nghe mẹ chồng kêu ca mua nhiều đồ ăn lãng phí, Phương chỉ chan nước canh rồi và lùa bát cơm trong sự ấm ức.