Từ thông tin đồng hương báo về, thêm 12 gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh tới chính quyền địa phương trình báo con mất tích ở Anh.
Trong khi tất cả cơ quan chức năng của cả Việt Nam và Anh đều tìm kiếm thiếu nữ Việt trên cơ sở mất tích thì bố mẹ thiếu nữ này lại nói rằng: "Con chúng tôi đi du lịch và ở lại thăm bà con".