Mặt đường Quốc lộ 5 bị bao phủ bởi một màu trắng xóa như tuyết gây cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông.