Trước đây, mọi người đều cho rằng dây rốn và bánh nhau là rác thải y tế. Tuy nhiên, hiện nay, chúng được lưu trữ để trị khoảng 80 bệnh lý trong đó có ung thư máu.