Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, quá trình xây dựng Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia gặp đã gặp rất nhiều khó khăn vì có tính xung đột lợi ích giữa sức khỏe và kinh tế nhưng cuối cùng vấn đề bảo vệ lợi ích người dân vẫn được đặt lên trên hết.