Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank - UpCOM: SGB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với lợi nhuận sau thuế đạt 52 tỷ đồng giảm 6,2% so với quý 2/2021.
So với cùng kỳ năm ngoái, VietBank lợi nhuận sau thuế giảm 18,2% chỉ còn gần 54 tỷ trong khi đó nợ xấu tăng 25,3% lên đến 719,3 tỷ. Trong quý 3/2021 tỷ lệ nợ xấu đạt 2,6% trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ.
Báo cáo tài chính của Ngân hàng NCB cho thấy tổng tài sản của ngân hàng này đã giảm 8.500 tỷ đồng so với đầu năm 2020. Lợi nhuận quý 3/2021 có chiều hướng đi xuống, trong khi nợ xấu của ngân hàng này tiếp tục tăng mạnh.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank), nợ xấu của ngân hàng này hiện vẫn còn ở mức cao.
Số lượng nhân viên tính đến cuối quý III/2017 của Vinasun này là 7.292 người, giảm gần 2.000 người so với quý II/2017.