Cơn lốc xoáy bất ngờ xảy ra khiến 65 nhà dân bị tốc mái, 20ha trồng ngô, mía bị đổ rạp. Nhiều hộ sợ hãi phải lánh nạn trong đêm.