Lệ Rơi bất ngờ xuất hiện trên đường phố Hà Nội với diện mạo một doanh nhân thành đạt gây nên sự bất ngờ.