Bức ảnh chụp phòng ngủ giống nhau được Đặng Văn Lâm và Yến Xuân cùng đăng trên trang cá nhân.