Khi có hỏa hoạn xảy ra, một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều đó là mất bình tĩnh dẫn đến không xử lý đươc tình huống. Vì vậy điều quan trọng là bạn phải thật sự bình tĩnh và thực hiện các biện pháp thoát hiểm ngay lập tức.
Cách tạo lửa bằng pin tiểu và giấy bạc, giấy gói kẹo cao su là một trong những kỹ năng sinh tồn giúp bạn tạo ra lửa khi không có diêm, bật lửa.
Cách săn bắt của bộ tộc thổ dân ở châu Phi rất độc đáo và đa dạng. Tuy nhiên, nhìn chung những phương thức sinh tồn này đều tốn công sức và nguy hiểm.