Biết nạn nhân buôn bán thịt lợn có tiền trong người, đối tượng đã dùng dao khống chế, cướp tài sản.
Vờ là những người mua quần áo, lợi dụng lúc chủ cửa hàng không chú ý, 2 đối tượng đã dùng dao đe doạ cướp tài sản nhưng bất thành.