Xổ số miền nam - XSBL 25/2- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/2/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 18/2- Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 11/2/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 11/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 11/2/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 4/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 04/2/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 21/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 21/1/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 14/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 14/1/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 7/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 7/1/2020.
Xổ số miền nam - XSBL 31/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 31/12/2019.
Xổ số miền nam - XSBL 24/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 24/12/2019.
Xổ số miền nam - XSBL 17/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 17/12/2019.
Xổ số miền nam - XSBL 10/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 10/12/2019.
Xổ số miền nam - XSBL 3/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 3/12/2019.
Xổ số miền nam - XSBL 26/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/11/2019.
Xổ số miền nam - XSBL 19/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu (XSBL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 19/11/2019.