Theo một quảng cáo trên trang Facebook của sở thú, “hình thức kinh doanh này rất quan trọng trong vì nó giữ cho những con sư tử khỏe mạnh”.