Khi biết tin Nguyễn Thị Thắm ra tay tàn độc với người chồng của mình, nhiều người dân địa phương vẫn còn bàng hoàng.