Trải qua 3 cấp xét xử, nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung. Sau gần 3 năm, cơ quan điều tra vẫn đề nghị xử lý hình sự tài xế container tông Innova đi lùi trên cao tốc.
"Thực nghiệm vậy chưa đầy đủ, khác bản ảnh hiện trường, vị trí đỗ xe để tiến hành thực nghiệm không đúng với vị trí của sơ đồ hiện trường khi xảy ra tai nạn", luật sư Thanh nói.