Hồng Nhung gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm cô trong suốt thời gian qua, ngoài ra cho biết nguyên nhân khiến sức khỏe suy yếu là vì làm việc quá sức
Hồng Nhung cũng bày tỏ, mặc dù chia tay nhưng cả cô và chồng cũ sẽ giữ quan hệ bạn bè và cùng chăm sóc hai con Tôm và Tép.