Cháu H (sinh ngày 04/12/2005) cho biết, bị nam giáo viên tên Nguyễn Việt Anh có hành vi hiếp dâm nhiều lần dẫn tới có thai 12 tuần tuổi.