Cháu bé chơi một mình trước sân nhà và tự bóc nhãn ăn. Khi cháu bị sặc dẫn đến ngạt đường thở đã không có ai kịp phát hiện ra sự việc.
Bác sỹ cho biết do hạt nhãn lấp kín thực quản nên cháu đã bị chết não trước lúc vào viện.