Một đoạn thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về việc hổ vào tận nhà dân bắt bò ở Hoà Bình gây xôn xao trên mạng xã hội.