Theo HLV Viettel, chấn thương của Trọng Hoàng cần tới 15 ngày để phục hồi trong khi đó tiền đạo Hoàng Đức vẫn chưa hoàn toàn bình phục.