Nhiều cán bộ, giảng viên đang công tác tại trường Đại học Công nghiệp đã nhận quyết định kỷ luật do có liên quan đến việc thu tiền chống trượt môn tiếng Anh được báo chí phản ánh thời gian qua.
Dư luận đang xôn xao xung quanh thông tin sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đóng tiền chống trượt 1,9 triệu đồng/người để đạt chuẩn đầu ra môn tiếng Anh.