Khi biết thông tin về tang lễ ngổn ngang của Lam Khiết Anh, Cổ Thiên Lạc - hội trưởng Hiệp hội các diễn viên Hong Kong đã bày tỏ ý định sẵn sàng giúp đỡ