Cắm hoa đẹp cần nhiều kỹ năng và sự khéo léo nhưng giữ cho hoa tươi lâu hơn là nhờ vào sự chăm sóc và kiên trì ở bạn.