"Nếu thầy không là hiện diện của Tăng, của Tam Bảo thì không ai công đức. Dù thầy Toàn khẳng định đó là tài sản của mình, thầy Toàn cũng không được phép nhận lại tài sản đó", Thượng tọa Thích Đức Thiện trao đổi với Tiền Phong.
Bộ VH-TT&DL đề nghị Bộ Nội vụ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn cơ sở thờ tự để không xảy ra tình trạng dâng sao giải hạn biến tướng.