Giá hồ tiêu hôm nay đi ngang tại Tây Nguyên và miền Nam sau khi tăng lên mức 46.000 đồng/kg. Hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 44.500 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tăng 500 đồng tại Tây Nguyên và miền Nam, hiện giá tiêu trong nước đang dao động trong khoảng 44.500 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tăng 500 đồng tại Tây Nguyên và miền Nam, hiện giá tiêu trong nước đang dao động trong khoảng 44.500 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang tại các địa phương trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Hiện giá hồ tiêu dao động trong khoảng 43.000 – 45.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang tại hầu hết các địa phương trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam, hiện thấp nhất tại tỉnh Đồng Nai với mức giá 43.000/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục xu hướng đi ngang tại hầu hết các địa phương trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam, hiện đang dao động từ 43.000 – 45.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục đứng yên và dao động từ 43.000-45.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam.
Giá hồ tiêu hôm nay không có biến động mới, cao nhất đang đứng ở mức 45.000 đồng/kg, hiện giá hồ tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 45.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam cao nhất ở mức 45.000 đồng/kg, hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 45.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam hôm nay đi ngang sau khi tăng nhẹ hôm qua, hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 45.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam hôm nay tăng 500 đồng/kg, hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 45.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam hiện đi ngang nhiều tuần qua, đang dao động từ 43.000 – 45.000 đồng/kg.
Giá tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam đi ngang nhiều tuần qua. Hiện giá tiêu trong nước đang dao động từ 43.000 – 44.500 đồng/kg.