Giá thép hôm nay ngày 30/12/2023: giá thép trên các sàn giao dịch có xu hướng giảm, trong khi giá thép trong nước vẫn ổn định.
Giá thép hôm nay ngày 29/12/2023: thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 11 Nhân dân tệ với thép kỳ hạn tháng 10/2024.
Giá thép hôm nay ngày 28/12/2023: thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 2 Nhân dân tệ với thép kỳ hạn tháng 10/2024.
Giá thép hôm nay ngày 27/12/2023: thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 27 Nhân dân tệ với thép kỳ hạn tháng 10/2024.
Giá thép hôm nay ngày 26/12/2023: trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ ở mức 3.948 nhân dân tệ/tấn, giá thép trong nước ghi nhận tiếp tục đi ngang.
Giá thép hôm nay ngày 25/12/2023: thép nội địa tiếp tục bình ổn; trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 46 Nhân dân tệ với thép kỳ hạn tháng 9/2024.
Giá thép hôm nay ngày 24/12/2023: thị trường thép tăng do bắt đầu vào mùa xây dựng và một phần đến từ các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Giá thép hôm nay ngày 23/12/2023: thị trường thép trong nước không có biến động. Còn trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm xuống mức 3.937 Nhân dân tệ/tấn.
Giá thép hôm nay ngày 22/12/2023: thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 33 Nhân dân tệ với thép kỳ hạn tháng 5/2024.
Giá thép hôm nay ngày 21/12/2023: thị trường thép nội địa tiếp tục bình ổn; trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 2 Nhân dân tệ với thép kỳ hạn tháng 5/2024.
Giá thép hôm nay ngày 20/12/2023: Trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 22 nhân dân tệ/tấn. Trong nước thép giữ nguyên giá bán 4 ngày liên tiếp.
Giá thép hôm nay ngày 19/12/2023: trên sàn giao dịch giảm tới 90 nhân dân tệ, trong khi đó dự báo thị trường thép trong nước có thể tiếp tục tăng với biên độ nhẹ.
Giá thép hôm nay ngày 18/12/2023: thị trường thép nội địa giữ nguyên giá bán. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải giảm 19 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 5/2024.
Giá thép hôm nay ngày 17/12/2023: giá thép trong nước đồng loạt tăng lần thứ 3 liên tiếp. Dự báo giá thép có thể tiếp tục tăng với biên độ nhẹ trong thời gian tới.