Giá cà phê hôm nay giảm 100 - 200 đồng/kg, dao động trong khoảng 30.800 - 31.700 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê cao nhất ghi nhận tại Kon Tum, thấp nhất tại Lâm Đồng.
Giá cà phê trong nước hiện đang chốt phiên cuối tuần ở mức 31.100 – 31.600 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay giá cà phê nguyên liệu tăng 500 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.100 – 31.600 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay giá cà phê nguyên liệu giảm 300 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 30.700 – 32.300 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay giá cà phê nguyên liệu giảm 500 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.000 – 32.600 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay giá cà phê nguyên liệu giảm 200 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.400 – 32.400 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay giá cà phê nguyên liệu tăng 300 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.600 – 32.600 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay giá cà phê nguyên liệu chưa có biến động mới, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.300 – 32.300 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay giá cà phê nguyên liệu đang đi ngang dưới đáy, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.300 – 32.300 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 300 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.300 – 32.300 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu hôm nay giảm nhẹ 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.600 – 32.500 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay không có nhiều thay đổi trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Ở khu vực Tây Nguyên, giá cà phê đi ngang ở mức 31.700 - 32.600 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay giá cà phê nguyên liệu tăng nhẹ 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.700 – 32.600 đồng/kg.
Đầu giờ sáng nay giá cà phê nguyên liệu bất ngờ giảm 700 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.600 – 32.500 đồng/kg.