Giá cà phê ở khu vực Tây Nguyên tăng 700 đồng/kg hiện dao động trong khoảng 30.000 - 33.200 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê Lâm Đồng thấp nhất và cao nhất tại Đắk Lắk.
Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giảm mạnh tới 900 đồng/kg trên diện rộng, dao động trong khoảng 31.300 - 32.500 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng 100 đồng/kg, dao động ở mức thấp nhất là 33.100 đồng/kg, cao nhất ở mức 33.400 đồng/kg.
Giá cà phê đầu tuần hôm nay tăng 100 đồng/kg, dao động ở mức cao nhất là 33.000 đồng/kg, thấp nhất ở mức 33.400 đồng/kg.
Giá cà phê đầu tuần hôm nay vẫn giữ nguyên mức giá tuần trước, dao động ở mức cao nhất là 33.300 đồng/kg, thấp nhất ở mức 33.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay tăng 200 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các tỉnh Tây nguyên giao động ở mức cao nhất là 33.300 đồng/kg, thấp nhất ở mức 33.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay giữ nguyên mức giảm 100 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các tỉnh Tây nguyên giao động ở mức cao nhất là 33.100 đồng/kg, thấp nhất ở mức 32.800 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay giảm nhẹ 100 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các tỉnh Tây nguyên giao động ở mức cao nhất là 33.100 đồng/kg, thấp nhất ở mức 32.800 đồng/kg.
Sau khi giảm mạnh 1000 đồng/kg vào hôm qua, giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây nguyên đã quay trở lại đà tăng, với mức tăng 300 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay ở khu vực Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 32.600 - 32.900 đồng/kg. Trong đó, giá tại Lâm Đồng thấp nhất và cao nhất tại Đắk Lắk.
Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 300 đồng/kg. Hiện mức giá cao nhất là 33.900 đồng/kg, thấp nhất ở mức 33.600 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay đầu tuần mới vẫn chưa có biến động. Hiện mức giá cao nhất là 33.600 đồng/kg, thấp nhất ở mức 33.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giữ nguyên mức giảm từ hôm qua. Hiện mức giá cao nhất là 33.600 đồng/kg, thấp nhất ở mức 33.000 đồng/kg.
Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm nhẹ 100 đồng/kg. Hiện mức giá cao nhất là 33.600 đồng/kg, thấp nhất ở mức 33.000 đồng/kg.