Giá cà phê hôm nay trong nước hôm nay tiếp tục giảm 200 đồng/kg so với hôm qua. Trong đó, giá cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng.
Giá cà phê hôm nay 28/3/2019 ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.300 - 33.100 đồng/kg, tiếp tục giảm 100 đồng/kg so với hôm 27/3.
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 32.300 - 33.100 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm 26/3. Trong đó, giá cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng.
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 32.100 - 33.100 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm qua. Trong đó, giá cà phê cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng.
Giá cà phê nguyên liệu hôm nay đi ngang bằng mức chốt tuần trước, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.000 – 33.000 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.000 – 33.000 đồng/kg, trong khi đó giá cà phê quốc tế đang giảm.
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 32.000 - 33.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với hôm 22/3. Trong đó, giá cao nhất ở tỉnh Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng.
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 32.200 - 33.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với hôm 21/3.
Giá cà phê ở khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.000 - 33.000 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.
Giá cà phê nguyên liệu khu vực Tây Nguyên và miền Nam hôm nay tăng 400 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.300 – 33.100 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu khu vực Tây Nguyên và miền Nam hôm nay giảm 100 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.800 – 32.600 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu khu vực Tây Nguyên và miền Nam hôm nay chưa có diễn biến mới so với cuối tuần trước, hiện dao động trong khoảng 31.900 – 32.700 đồng/kg.
Sau phiên sụt giảm mạnh 600 đồng/kg vào hôm qua, giá cà phê nguyên liệu tại khu vực Tây Nguyên lại tiếp tục giảm nhẹ thêm 100 đồng/kg vào hôm nay.
Giá cà phê hôm nay dao động trong khoảng 31.900 - 32.600 đồng/kg, giảm mạnh 600 đồng/kg so với hôm qua. Trong đó, giá cao nhất tại Đắk Lắk, thấp nhất tại Lâm Đồng.