Giá cà phê nguyên liệu tăng hôm nay tăng 200 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.800 – 32.800 đồng/kg.
Hôm nay, giá cà phê nguyên liệu giảm 500 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.600 – 32.600 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu hôm nay giảm 300 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.100 – 32.900 đồng/kg.
Trong phiên giao dịch đầu tuần mới, giá cà phê đi ngang duy trì mức 33.000 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.200 – 33.200 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu hôm nay không có biến động sau khi giảm nhẹ 100 đồng/kg vào hôm qua, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.200 – 33.000 đồng/kg.
Hôm nay giá cà phê nguyên liệu giảm nhẹ 100 đồng/kg, giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.200 – 33.000 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu hôm nay tăng 400 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 32.300 – 33.100 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu hôm nay giảm sốc với mức giảm 1.400 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.900 – 32.700 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu ngày hôm nay 5/6/2019 tăng nhẹ 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.400 – 34.100 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu hôm nay tăng nhẹ 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.300 – 34.000 đồng/kg.
Mở cửa thị trường giao dịch đầu tuần, giá cà phê nguyên liệu có giá 33.900 đồng/kg, giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 33.200 – 33.900 đồng/kg.
Mở cửa thị trường giao dịch đầu giờ sáng, giá cà phê nguyên liệu hôm nay tăng 100 đồng, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.200 – 31.900 đồng/kg.
Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá cà phê nguyên liệu tăng 100 đồng tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.100 – 31.800 đồng/kg.
Giá cà phê nguyên liệu hôm nay đi ngang, hiện giá cà phê Tây Nguyên dao động trong khoảng 31.100 – 31.800 đồng/kg.